White ShrimpNo.1

 

No.1
No.2

white shrimp No.1:  1.4m/m  20kg

white shrimp No.2:  1.8m/m  20kg

Kinds Moisture Crude protein Crude lipid Ash Crude Fiber Pellet size
No.1
11↓ 35↑ 2.8↑ 17↓ 3↓ 1.4m/m
No.2
11↓ 35↑ 2.8↑ 17↓ 3↓ 1.8m/m